Horaris

Titulació:  Grau en Estudis Anglesos          Horaris

 

CURS 2021 – 2022

Calendari acadèmic
  1r Semestre 2n Semestre
Inici docència 1r. curs 14 de setembre de 2021
07 de febrer de 2022

Inici docència resta de cursos

13 de setembre de 2021

07 de febrer de 2022

 

Final de la docència

22 de desembre de 2021

27 de maig de 2022

 

Avaluació

1r semestre:       del 10 al 19 de gener de 2022

Activitats de síntesi: del 31 de gener al 04 de febrer de 2022

2n semestre:      del 30 de maig al 09 de juny de 2022

Activitats de síntesi: del 20 al 23 de juny de 2022