Bachelor's degree in English Studies

IRUN CHAVARRIA, MARIA MONTSE

Category: ADJUNCT LECTURER PART TIME T2
Academic profile: Bachelor's degree / pre-EHEA degree / engineering degree
Department: ENGLISH AND LINGUISTICS
Email: montse.irun@udl.cat

Teaching

Teaching Course Subject
Master's Degree in Teaching Spanish/Catalan to Immigrants 1 MASTER'S THESIS
Master's Degree in Teaching Spanish/Catalan to Immigrants 1 SYLLABUS DESIGN, PROGRAMMING AND ELABORATION OF MATERIALS
Master's Degree in Secondary Education Teacher,Training & Language Teaching 1 INTERNSHIP - ENGLISH
Master's Degree in Secondary Education Teacher,Training & Language Teaching 1 MASTER'S THESIS - ENGLISH
Master's Degree in Secondary Education Teacher,Training & Language Teaching 1 TEACHING AND LEARNING - FOREIGN LANGUAGES (ENGLISH)
Master's Degree in Applied Languages 1 CURRICULAR DESIGN, PROGRAMMING AND MATERIALS DEVELOPMENT
Master's Degree in Applied Languages 1 MASTER'S THESIS
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 2 LINGÜÍSTICA APLICADA
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 2 ENGLISH APPLIED LINGUISTICS
Degree in English Studies 3 ADVANCED ENGLISH: SPEAKING AND WRITING
Degree in English Studies 3 ENGLISH APPLIED LINGUISTICS
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 4 ADVANCED ENGLISH: SPEAKING AND WRITING
Degree in English Studies 4 BACHELOR'S DEGREE THESIS
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 5 BACHELOR'S DEGREE THESIS

Research

Research profile: Cercle de lingüística aplicada
Publications Year Authors Type
Plurilingüismo e interculturalidad en la escuela. Reflexiones y propuestas didácticas. 2010 Cots JM; Ibarraran A; Irún M; Lasagabaster D; Llurda E; Sierra JM. Llibre d'investigació
Las creencias de profesores y alumnos sobre el aprendizaje de lenguas 2008 Llurda E, Cots JM, Irun M. Capítol de llibre d'investigació
Un enfoque etnometodológico en el análisis del discurso reflexivo del profesorado 2008 Cots JM, Irun M, Llurda E. Capítol de llibre d'investigació
La conciencia lingüística en la enseñanza de lenguas 2007 Cots JM, Armengol L, Arnó E, Irún M, Llurda E. Llibre d'investigació
Las lenguas obligatorias en el currículo de Catalunya: la visión del alumnado autóctono e inmigrante 2007 Llurda E, Cots JM, Irun M. Capítol de llibre d'investigació
Multilingüismo y competencia comunicativa intercultural: una propuesta de intervención didáctica en la Enseñanza Secundaria Obligatoria 2007 Cots JM, Irun M, Llurda E. Capítol de llibre d'investigació
El desenvolupament de la competencia comunicativa intercuiltural des del trilingüisme de l’escola: Un projecte de recerca acció a l’ESO 2007 Irún M, Cots JM. Capítol de llibre d'investigació
Els valors en una formació reflexiva del professorat de llengües estrangeres 2006 Soler S, Irun M. Article docent
Raising Awareness of Pragmatics in the EFL classroom. A proposal 2006 Irun M, Baiget E. Article d'investigació
Doing, reflecting, learning 2005 Irun, Montse Article d'investigació
Re-writing and its pedagogical value: a case study 2004 Irun, Montse Article d'investigació
United II Teacher’s Resource Pack 2004 Cole, Irun M, Reilly Llibre docent
United I Teacher’s Resource Pack 2004 Cole, Irun M, Reilly Llibre docent
Travel broadens your mind: Universities in Great Britain and the States 2004 Irun, Montse Article d'investigació
Make your body speak in English 2003 Irun M, Baiget E. Article docent
Shop till you drop. Contrastive Pragmatics in the EFL Classroom 2003 Irun M, Baiget E. Article docent