FRUMUSELU , ANCA DANIELA

Categoria: LECTOR/A
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ANGLÈS I LINGÜÍSTICA
Email: ancadaniela.frumuselu@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes 1 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT ANGLÈS
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT ANGLÈS
Grau en Estudis Anglesos 1 DEVELOPING WRITTEN SKILLS IN ENGLISH
Grau en Estudis Anglesos 1 GENERAL ENGLISH I
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 1 LLENGUA ANGLESA II
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 1 LLENGUA ANGLESA II
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 1 DEVELOPING WRITTEN SKILLS IN ENGLISH
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 1 GENERAL ENGLISH I
Grau en Estudis Anglesos 2 TOOLS FOR RESEARCH IN ENGLISH STUDIES
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 2 METODOLOGIA DEL TREBALL ACADÈMIC
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 2 TOOLS FOR RESEARCH IN ENGLISH STUDIES
Grau en Turisme 3 ANGLÈS III
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 3 ANGLÈS III
Grau en Estudis Anglesos 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 5 TREBALL DE FI DE GRAU