VALENTOVÁ , KATERINA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ANGLÈS I LINGÜÍSTICA
Email: katerina.valentova@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Estudis Anglesos 2 AUTOBIOGRAPHY IN ENGLISH
Grau en Estudis Anglesos 2 INTRODUCTION TO LITERARY STUDIES
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 2 AUTOBIOGRAPHY IN ENGLISH
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 2 INTRODUCTION TO LITERARY STUDIES
Grau en Estudis Anglesos 3 ACADEMIC AND CREATIVE WRITING
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 3 ACADEMIC AND CREATIVE WRITING
Grau en Estudis Anglesos 4 COMPARATIVE LITERATURE IN ENGLISH
Grau en Estudis Anglesos 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 4 COMPARATIVE LITERATURE IN ENGLISH
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Grup Dedal-lit