Inici del Contingut

Professorat

Coordinadora de la titulació:  Emma Domínguez Rué  edominguez@dal.udl.cat

 

Professor/a

Assignatura/es

Correu electrònic

Baiget, Esther

Gramàtica i significat en llengua anglesa

Llengües en contrast i en contacte

ebaiget@dal.udl.cat

Blok, David

Eines de recerca en estudis anglesos

Lingüística aplicada en anglès

dblock@dal.udl.cat

Borges, Federico

Anglès per a usos acadèmics

fborges@dal.udl.cat

Borras, Judith

Adquisició d'una segona llengua

jborras@dal.udl.cat

Brufau, Pilar

Desenvolupament de competències escrites en anglès

La poesia en anglès

pbrufau@dal.udl.cat

Casado, Núria

Taller de teatre en anglès

Teatre en anglès

ncasado@dal.udl.cat

Cots, Josep Maria

Anglès avançat oral i escrit

Ideologia, societat i discurs en llengua anglesa

Llengua anglesa en context

jmcots@dal.udl.cat

Domínguez, Emma

Discursos literaris en anglès

Estètica i literatura en el món de parla anglesa

Història i societat dels Estats Units

Panorama històric de la literatura en anglès

edominguez@dal.udl.cat

Gallego, Lídia

Gramàtica i significat en llengua anglesa

Ideologia, societat i discurs en llengua anglesa

lgallegobalsa@dal.udl.cat

Guardiola, Agnès

Cultura popular en anglès i món contemporani

Literatura i cinema en anglès

aguardiola@dal.udl.cat

Goñi, Paula

Francès I

Francès II

pgoni@filcef.udl.cat

Irún, Montse

Anglès per a usos acadèmics

Lingüística aplicada en anglès

mirun@dal.udl.cat

Llanes, Àngels

Adquisició d'una segona llengua

allanes@dal.udl.cat

Llurda, Enric

L’anglès com a llengua global

Lingüística aplicada en anglès

ellurda@dal.udl.cat

Mancho, Guzman

Història de la llengua anglesa

gmancho@dal.udl.cat 

Martín, Xavier

Fonètica i fonologia anglesa

Anglès III

Eines de recerca en estudis anglesos

xabierm@dal.udl.cat

Mas, Sònia

Desenvolupametn de competències orals en anglès

sonia.mas@dal.udl.cat

Mena, Thais

Anglès I

tmena@dal.udl.cat

Mina, Núria

Escriptura acadèmica i creativa

Estètica i literatura en el món de parla anglesa

Història i societat del Regne Unit

Introducció a la cultura dels països de parla anglesa

La poesia en anglès

nuriamina@dal.udl.cat

Moncada, Balbina

L’anglès com a llengua global

balbina.moncada@dal.udl.cat

Oró, Maricel

La narració breu en anglès

maricel.oro@dal.udl.cat

Pedrol, Mercè

Llengua alemanya II

mpedrol@dal.udl.cat

Sabaté Carrové, Mariona

Anglès II

Llengües en contrast i en contacte

Traducció (anglès)

msabate@dal.udl.cat

Sabaté Dalmau, Maria

Anglès avançat oral i escrit

Anàlisi de textos en anglès

Llengua anglesa en context

maria.sabate@dal.udl.cat

Santaulària, Isabel

Cultura popular en anglès i món contemporani

Història i societat del Regne Unit

La novel·la en anglès

Literatura i cinema en anglès

isantaularia@dal.udl.cat

Solé, Cristina

Cultura francesa i europea

csole@filcef.udl.cat

Valentova, Katerina

Autobiografia en anglès

Escriptura acadèmica i creativa

Introducció a la cultura dels països de parla anglesa

kvalentova@dal.udl.cat

Vázquez, Glòria

Eines informàtiques i aplicacions lingüístiques

Introducció a la lingüística

gvazquez@dal.udl.cat