Inici del Contingut

Guies docents 2018-2019

Curs Acadèmic 2018-2019

 

Grau en Estudis Anglesos (Nou)

PRIMER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101252

Bàsica

1

Anglès per a usos acadèmics

101250

Bàsica

1

Introducció a la lingüística

101256

Bàsica

1

Introducció als estudis literaris

101258

Bàsica

1

Introducció a la cultura dels països de parla anglesa

101276

Optativa

 1 Francès I

101278

Optativa

1 Desenvolupament de competències orals en anglès

101253

Bàsica

2

Anglès I

101251

Bàsica

2

Anàlisi de textos en anglès

101259

Bàsica

2

Eines informàtiques i aplicacions lingüístiques

101264

Obligatòria

2

Fonètica i fonologia en anglès

101277

Optativa

2

Francès II

101279

Optativa

2

Desenvolupament de competències escrites en anglès

 

SEGON CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101254

Bàsica

1

Anglès II

101257

Bàsica

1

Panorama història de la literatura en anglès

101265

Obligatòria

1

Gramàtica i significat en anglès

101273

Obligatòria

1

Història i societat del Regne Unit

101282

Optativa

1

L'anglès com a llengua global

101292

Optativa

1

Autobiografia en anglès

101255

Bàsica

2

Anglès III

101260

Bàsica

2

Eines de recerca en estudis anglesos

101266

Obligatòria

2

Llengua anglesa en context

101268

Obligatòria 2 La narració breu en anglès

101283

Optativa 2 Llengües en contrast i en contacte

101289

Optativa 2 Literatura i cinema en anglès

 

TERCER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101274

Obligatòria

1

Història i societat dels Estats Units

101270

Obligatòria 1

La poesia en anglès

101269

Obligatòria

1

La novel·la en anglès

101285

Optativa 1 Traducció (anglès)
101271

Obligatòria

1

Teatre en anglès

101280

Optativa

1

Adquisició d'una segona llengua

101296

Optativa

2

Cultura popular en llengua anglesa y món contemporani

101261

Obligatòria

2

Escriptura acadèmica i creativa

101263

Obligatòria

2

Història de la llengua anglesa

101262

Obligatòria

2

Anglès avançat: oral i escrit

101267

Obligatòria

2

Lingüística aplicada a l'anglès

101294

Optativa 2 Taller de teatre en anglès

 

QUART CURS (inici 2019-2020)

Codi

Tipus

S

Assignatura

101272

Obligatòria

1

Teoria crítica i literatura anglesa

101275

Obligatòria

1

Cultura i societat dels països de parla anglesa

101281

Optativa

1

Ideologia, societat i discurs en llengua anglesa

101284

Optativa

1

Aspectes particulars en llengua i lingüística anglesa

101286

Optativa

1

Taller en competències orals avançades en llengua anglesa

101290

Optativa

1

Literatura comparada en anglès

101291

Optativa

1

Fantasia i ciència ficció en anglès

101293

Optativa

1

Taller en literatura i gestió de l'oci

101298

Obligatòria

2

Pràcticum

101297

Obligatòria 2

Treball Final de Grau (*)

101287

Optativa 2 Taller en competències escrites avançades en llengua anglesa

101288

Optativa 2 Anglès per a usos tècnicis i professionals

101295

Optativa 2 Aspectes particulars en literatura i cultura anglesa

100036

Optativa -- Matèria transversal

 (*) Treball Final de Grau: S'han de tenir superades, com a requisit previ,  les assignatures 101255 Anglès III i

101261 Escriptura acadèmica i creativa per tal de poder matricular el Treball Final de Grau.

 

 

Grau en Estudis Anglesos (Antic)

PRIMER CURS  -  Assignatures exhaurides

 

SEGON CURS  -  Assignatures amb dret a examen

Codi

Tipus

S

Assignatura

100007

Bàsica

1

Pensament i cultura

101105

Bàsica

1

Literatura universal

101123

Especif.

1

Descripció i ús de l’anglès

101112

Especif.

1

Llengua anglesa II: argumentació i exposició

101106

Bàsica

2

Literatura comparada

101103

Bàsica

2

Llengua i societat

101113

Especif.

2

Anglès tècnic i professional

101116

Especif.

2

La narració breu en anglès

 

TERCER CURS  -  Assignatures amb dret a examen

Codi

Tipus

S

Assignatura

101122

Especif.

1

Cultura i societat dels països de parla anglesa

101120

Especif.

1

Història i societat del Regne Unit

101118

Especif.

1

La novel·la en anglès

101115

Especif.

1

Producció i edició de textos en anglès

101114

Especif.

2

Anglès acadèmic

101117

Especif.

2

El teatre en anglès

101124

Especif.

2

Lingüística aplicada

     

L'estudiantat pot cursar 18 crèdits optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

QUART CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101125

Especif.

1

Traducció (anglès)

101119

Especif.

1

La poesia en anglès

101121

Especif.

1

Història i societat dels Estats Units

101142

Especif.

2

Pràctiques en empresa o institució

101141

Especif.

2

Treball final de Grau (TFG)

     

L'estudiantat pot cursar 24 crèdits optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

MATÈRIES OPTATIVES (**)  -  Assignatures amb dret a examen

Mòdul optatiu bàsic (S’han de superar 6 crèdits d’aquest mòdul de forma obligatòria)

Codi

S

Assignatura

100026

1

El llegat cultural grecoromà

100027

1

Francès per a la comunicació científica

100036

1

Matèria transversal

 

 

Mòdul optatiu específic

MENCIÓ: CULTURA ANGLESA I MÓN CONTEMPORANI

La realització de les diferents mencions no té caràcter obligatori; l’estudiantat pot completar l’optativitat de forma genèrica tot superant 36 crèdits; però per tal d’obtenir una menció específica haurà de superar 30 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

101143

1

Ideologia, societat i discurs en llengua anglesa

101130

1

Discursos literaris en anglès

101131

1

L'anglès com a llengua d'ús global: evolució i perspectives  (Assignatura amb dret a examen)

101134

2

Cultura popular en anglès i món contemporani

101129

2

Literatura i cinema en anglès  (Assignatura amb dret a examen)

101132

2

Llengües en contrast i en contacte

101144

2

Estètica i literatura en el món de parla anglesa

 

Mòdul optatiu específic

MENCIÓ: LLENGÜES MODERNES; FRANCÈS I ALEMANY

La realització de les diferents mencions no té caràcter obligatori; l’estudiantat pot completar l’optativitat de forma genèrica tot superant 36 crèdits; però per tal d’obtenir una menció específica haurà de superar 30 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

101139

1

Llengua alemanya I  (Assignatura amb dret a examen)

101138

1

Llengua francesa II

101136

2

Cultura francesa i europea

101140

2

Llengua alemanya II

101137

2

Llengua francesa I  (Assignatura amb dret a examen)