Inici del Contingut

Guies docents 2017-2018

Curs Acadèmic 2017-2018

 

 Grau en Estudis Anglesos (Nou)

PRIMER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101252

Bàsica

1

English for acadèmic purposes

101250

Bàsica

1

Introducció a la lingüística

101256

Bàsica

1

Introduction to literary studies

101258

Bàsica

1

Introduction to English-speaking countries

101276

Optativa

 1 Francès I

101278

Optativa

1 Developing oral skills in English

101253

Bàsica

2

General English I

101251

Bàsica

2

Analysing English texts

101259

Bàsica

2

Eines informàtiques i aplicacions lingüístiques

101264

Obligatòria

2

English phonetics and phonology

101277

Optativa

2

Francès II

101279

Optativa

2

Developing written skills in English

 

SEGON CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101254

Bàsica

1

General English II

101257

Bàsica

1

Historical overview of literature in English

101265

Obligatòria

1

Grammar and meaning in English

101273

Obligatòria

1

History and society of the United Kingdom

101282

Optativa

1

English as a global language

101292

Optativa

1

Autobiography in English

101255

Bàsica

2

General English III

101260

Bàsica

2

Tools for research in English studies

101266

Obligatòria

2

English Language in context

101268

Obligatòria 2 The short story in English

101283

Optativa 2 Languages in contrast and in contact

101289

Optativa 2 Literature and cinema in English

 

TERCER CURS (inici 2018-2019)

Codi

Tipus

S

Assignatura

101261

Obligatòria

1

Academic and creative writing

101263

Obligatòria

1

History of the English Language

101269

Obligatòria

1

The novel in English

101271

Obligatòria

1

Drama in English

101280

Optativa

1

Second Language acquisition

101296

Optativa

1

Popular culture in English and the contemporary world

101262

Obligatòria

2

Advanced English: speaking and writing

101267

Obligatòria

2

English applied linguistics

101274

Obligatòria

2

History and society of the United States

101270

Obligatòria 2

Poetry in English

101285

Optativa 2 Translation (English)

101294

Optativa 2 Theatre workshops in English

 

QUART CURS (inici 2019-2020)

Codi

Tipus

S

Assignatura

101272

Obligatòria

1

Critical thery and English literature

101275

Obligatòria

1

Culture and society of English-speaking countries

101281

Optativa

1

Ideology, society and discourse in English

101284

Optativa

1

Special topics in English language and linguistics

101286

Optativa

1

Workshop in advanced oral skills in English

101290

Optativa

1

Comparative literature in English

101291

Optativa

1

Fantasy and science-fiction in English

101293

Optativa

1

Literature and entertainment management workshop

101298

Obligatòria

2

Pràcticum

101297

Obligatòria 2

Treball Final de Grau

101287

Optativa 2 Workshop in advanced written skills in English

101288

Optativa 2 English for technical and professional purposes

101295

Optativa 2 Special topics in English literature and culture

100036

Optativa -- Matèria transversal

 

 

 Grau en Estudis Anglesos (Antic)

PRIMER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101007

Bàsica

1

Anglès aplicat a la comunicació científica

101100

Bàsica

1

Introducció a la lingüística

101104

Bàsica

1

Introducció als estudis literaris

101110

Especif.

1

Competències, recursos i estratègies d’aprenentatge de l’anglès

100001

Bàsica

2

Ciència i Societat

101101

Bàsica

2

Fonologia i morfologia

101102

Bàsica

2

Recursos expressius i eines informàtiques

101111

Especif.

2

Llengua anglesa I:  narració i descripció

 

SEGON CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100007

Bàsica

1

Pensament i cultura

101105

Bàsica

1

Literatura universal

101123

Especif.

1

Descripció i ús de l’anglès

101112

Especif.

1

Llengua anglesa II: argumentació i exposició

101106

Bàsica

2

Literatura comparada

101103

Bàsica

2

Llengua i societat

101113

Especif.

2

Anglès tècnic i professional

101116

Especif.

2

La narració breu en anglès

 

TERCER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101122

Especif.

1

Cultura i societat dels països de parla anglesa

101120

Especif.

1

Història i societat del Regne Unit

101118

Especif.

1

La novel·la en anglès

101115

Especif.

1

Producció i edició de textos en anglès

101114

Especif.

2

Anglès acadèmic

101117

Especif.

2

El teatre en anglès

101124

Especif.

2

Lingüística aplicada

     

L'estudiantat pot cursar 18 crèdits optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

QUART CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101125

Especif.

1

Traducció (anglès)

101119

Especif.

1

La poesia en anglès

101121

Especif.

1

Història i societat dels Estats Units

101142

Especif.

2

Pràctiques en empresa o institució

101141

Especif.

2

Treball final de Grau (TFG)

     

L'estudiantat pot cursar 24 crèdits optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

MATÈRIES OPTATIVES (**)

Mòdul optatiu bàsic (S’han de superar 6 crèdits d’aquest mòdul de forma obligatòria)

Codi

S

Assignatura

100026

1

El llegat cultural grecoromà

100027

1

Francès per a la comunicació científica

100036

1

Matèria transversal

 

 

Mòdul optatiu específic

MENCIÓ: CULTURA ANGLESA I MÓN CONTEMPORANI

La realització de les diferents mencions no té caràcter obligatori; l’estudiantat pot completar l’optativitat de forma genèrica tot superant 36 crèdits; però per tal d’obtenir una menció específica haurà de superar 30 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

101143

1

Ideologia, societat i discurs en llengua anglesa

101130

1

Discursos literaris en anglès

101131

1

L'anglès com a llengua d'ús global: evolució i perspectives

101134

2

Cultura popular en anglès i món contemporani

101129

2

Literatura i cinema en anglès

101132

2

Llengües en contrast i en contacte

101144

2

Estètica i literatura en el món de parla anglesa

 

Mòdul optatiu específic

MENCIÓ: LLENGÜES MODERNES; FRANCÈS I ALEMANY

La realització de les diferents mencions no té caràcter obligatori; l’estudiantat pot completar l’optativitat de forma genèrica tot superant 36 crèdits; però per tal d’obtenir una menció específica haurà de superar 30 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

101139

1

Llengua alemanya I

101138

1

Llengua francesa II

101136

2

Cultura francesa i europea

101140

2

Llengua alemanya II

101137

2

Llengua francesa I