Inici del Contingut

Guies docents 2016-2017

Curs Acadèmic 2016-2017

 

Grau en Estudis Anglesos (Nou)

PRIMER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101252

Bàsica

1

English for acadèmic purposes

101250

Bàsica

1

Introducció a la lingüística

101256

Bàsica

1

Introduction to literary studies

101258

Bàsica

1

Introduction to English-speaking countries

101276

Optativa

 1 Francès I

101278

Optativa

1 Developing oral skills in English

101253

Bàsica

2

General English I

101251

Bàsica

2

Analysing English texts

101259

Bàsica

2

Eines informàtiques i aplicacions lingüístiques

101264

Obligatòria

2

English phonetics and phonology

101277

Optativa

2

Francès II

101279

Optativa

2

Developing written skills in English

 

Grau en Estudis Anglesos (Antic)

PRIMER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101007

Bàsica

1

Anglès aplicat a la comunicació científica

101100

Bàsica

1

Introducció a la lingüística

101104

Bàsica

1

Introducció als estudis literaris

101110

Especif.

1

Competències, recursos i estratègies d’aprenentatge de l’anglès

100001

Bàsica

2

Ciència i Societat

101101

Bàsica

2

Fonologia i morfologia

101102

Bàsica

2

Recursos expressius i eines informàtiques

101111

Especif.

2

Llengua anglesa I:  narració i descripció

 

SEGON CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100007

Bàsica

1

Pensament i cultura

101105

Bàsica

1

Literatura universal

101123

Especif.

1

Descripció i ús de l’anglès

101112

Especif.

1

Llengua anglesa II: argumentació i exposició

101106

Bàsica

2

Literatura comparada

101103

Bàsica

2

Llengua i societat

101113

Especif.

2

Anglès tècnic i professional

101116

Especif.

2

La narració breu en anglès

 

TERCER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101122

Especif.

1

Cultura i societat dels països de parla anglesa

101120

Especif.

1

Història i societat del Regne Unit

101118

Especif.

1

La novel·la en anglès

101115

Especif.

1

Producció i edició de textos en anglès

101114

Especif.

2

Anglès acadèmic

101117

Especif.

2

El teatre en anglès

101124

Especif.

2

Lingüística aplicada

     

L'estudiantat pot cursar 18 crèdits optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

QUART CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101125

Especif.

1

Traducció (anglès)

101119

Especif.

1

La poesia en anglès

101121

Especif.

1

Història i societat dels Estats Units

101142

Especif.

2

Pràctiques en empresa o institució

101141

Especif.

2

Treball final de Grau (TFG)

     

L'estudiantat pot cursar 24 crèdits optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

MATÈRIES OPTATIVES (**)

Mòdul optatiu bàsic (S’han de superar 6 crèdits d’aquest mòdul de forma obligatòria)

Codi

S

Assignatura

100026

1

El llegat cultural grecoromà

100027

1

Francès per a la comunicació científica

100036

1

Matèria transversal

 

 

Mòdul optatiu específic

MENCIÓ: CULTURA ANGLESA I MÓN CONTEMPORANI

La realització de les diferents mencions no té caràcter obligatori; l’estudiantat pot completar l’optativitat de forma genèrica tot superant 36 crèdits; però per tal d’obtenir una menció específica haurà de superar 30 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

101143

1

Ideologia, societat i discurs en llengua anglesa

101130

1

Discursos literaris en anglès

101132

1

Llengües en contrast i en contacte

101134

2

Cultura popular en anglès i món contemporani

101131

2

L'anglès com a llengua d'ús global: evolució i perspectives

101129

2

Literatura i cinema en anglès

101144

2

Estètica i literatura en el món de parla anglesa

 

Mòdul optatiu específic

MENCIÓ: LLENGÜES MODERNES; FRANCÈS I ALEMANY

La realització de les diferents mencions no té caràcter obligatori; l’estudiantat pot completar l’optativitat de forma genèrica tot superant 36 crèdits; però per tal d’obtenir una menció específica haurà de superar 30 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

101139

1

Llengua alemanya I

101138

1

Llengua francesa II

101136

2

Cultura francesa i europea

101140

2

Llengua alemanya II

101137

2

Llengua francesa I