Inici del Contingut

Per què estudiar aquest Grau a la UdL?

Sortides Professionals
•    Ensenyament de l'anglès i altres idiomes
•    Ensenyament de la literatura en anglès
•    Traducció anglès-català-espanyol
•    Correcció i edició de textos
•    Assessoria lingüística i cultural
•    Mediació lingüística i cultural (anglès-català-espanyol)
•    Tecnologia lingüística
•    Relacions públiques
•    Responsable exterior d'empreses d'importació i exportació
•    Expert en comunicació
•    Creació literària (anglès)
•    Crítica literària
•    Gestió cultural